Polska

English | Polish

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:

Maciej Rozkrut

Principal Consultant
T: +48 22 833 09 36

Magdalena Trybuch

Principal
T: +48 22 833 09 36

Tomasz Galoch

Principal Consultant
T: +48 22 833 09 36

Członkowie zespołu Ramboll Environ posiadają zróżnicowane wykształcenie zarówno techniczne jak i w dziedzinie nauk przyrodniczych i biznesu, dzięki czemu są w stanie zapewnić fachową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kompleksowego rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów z zakresu inżynierii i zarządzania. Rozległa wiedza oraz doświadczenie umożliwiają nam świadczenie usług nie tylko w Polsce, ale też na całym obszarze Europy Centralnej i Wschodniej, szczególnie Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. W gronie naszych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorstwa sektora publicznego (np. Ministerstwo Skarbu RP), jak i zagraniczni inwestorzy, firmy prywatne, firmy sektora venture capital, fundusze private equity i inne podmioty.

Ramboll Environ działa na światowym rynku usług doradczych i inżynierskich za pośrednictwem swoich oddziałów, umiejscowionych w strategicznych punktach USA, Europy, Azji i Australii. Zapewnia usługi na najwyższym poziomie w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska dla lokalnych i międzynarodowych koncernów przemysłowych i rynkowych, firm prawniczych, deweloperów i instytucji na rynku nieruchomości, przedsiębiorców, instytucji kredytujących, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora publicznego. Instytucje i przedsiębiorstwa z całego świata korzystają z naszych usług charakteryzujących się wysokim poziomem technicznym i dostosowaniem do lokalnych wymagań i obyczajów.

Pełen zakres usług oferowanych przez Ramboll Environ Poland jest dostępny dla naszych klientów, a członkowie naszego zespołu specjalizują się w nastepujących obszarach:

  • Audyty zgodności z wymaganiami prawa polskiego oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska i BHP (tzw. EH&S Compliance Audits)
  • Badania i opracowania studialne przedinwestycyjne, w tym oceny oddziaływania na środowisko
  • Doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami
  • Oceny ryzyka
  • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz oczyszczania terenu (gruntu i wód gruntowych)
  • Opracowywanie programów naprawczych ochrony środowiska dla zakładów i instytucji
  • Przeglądy środowiskowe typu „Due Diligence” (Faza I i II)
  • Systemy zarządzania środowiskiem naturalnym i środowiskiem pracy
  • Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz BHP
  • Usługi związane z uzyskaniem pozwoleń IPPC oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

Read more about Ramboll's activities in Poland at: www.ramboll.pl

Poland locations: View Ramboll's world map

Ramboll Environment & Health (main office)

Ramboll Environment & Health (main office)
4350 North Fairfax Drive
Suite 300
Arlington, VA 22203
Tel: +1 703 516 2300
Fax +1 703 516 2345

Mail:

Other sites

Other sites